asistent-medical-generalist

Asistent medical
generalist

 • Durata studiilor: 3 ani
 • Lucrează în: spitale, policlinici private, cabinete medicale individuale sau private, centre de recuperare din stațiuni sau cabinet propriu
 • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor.
 • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta şi activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea şi înregistrarea progreselor etc.).
 • Administrează tratamente şi medicamente la indicaţiile medicilor.
 • Pregăteşte bolnavii pentru examinare.
 • Dezvoltă şi coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii şi infirmierii, etc.
INFO ADMITERE

Cursurile se desfășoară laBacăuOneștiComănești

Studiile cuprind instruire teoretică și practică. Instruirea practică se desfășoară în spitale (Secția de Urgenta, Secția de Boli Infecțioase, Secția de Pediatrie, Secția de Obstetrică și Ginecologie etc.) sau clinici private pe baza contractelor de colaborare. În spitale elevii sunt repartizați pe secții și sunt îndrumați de instructorii de practică ai școlii sub supravegherea și îndrumarea asistentelor șefe din fiecare secție. Instruirea teoretică se desfășoară la sediile școlilor noastre din Bacău, Onești și Comănești, locații care dispun de săli de curs și demonstrații, de laboratoare, biblioteci dotate cu cărți de specialitate, cabinete de informatică conectate la Internet. Cursurile cuprind următoarea tematică:

A. Îngrijiri de sănătate
1. Orientare şi etică profesională
2. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate
3. Principii de îngrijiri de sănătate pentru:
3.1. Medicină generală şi specialităţi medicale
3.2. Chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale
3.3. Puericultură şi pediatrie
3.4. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nou-născutului
3.5. Sănătate mintală şi psihiatrie 3.6. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie
B. Ştiinţe fundamentale
1. Anatomie şi fiziologie
2. Patologie generală
3. Bacteriologie, virusologie şi parazitologie
4. Biofizică şi biochimie
5. Dietetică
6. Igienă (Profilaxie, Educaţie sanitară)
7. Farmacologie
8. Ştiinţe sociale (Sociologie, Psihologie, Principii de administraţie, Principii de învăţare pedagogie, Legislaţie socială şi sanitară, Aspecte juridice ale profesiei)
Image

Certificare

 • Absolvenții cursurilor primesc Certificate de Calificare Profesională, eliberate de Ministerul  Educației Naționale cu recunoaștere la nivel național și internațional.

 • Certificatul va fi însoțit de foaie matriculă cu situația școlară din cei trei ani de studiu și de un supliment descriptiv în care vor fi menționate competențele dobândite în urma participării la curs.

 • În perioada studiilor ai ocazia să intri în contact cu reprezentanții clinicilor și spitalelor cu care colaborăm atât din țară cât și din străinătate și să îți pregătești viitorul după terminarea școlii. Oferim cursuri de limbă engleză și germană gratuite.

 • Oferim ajutor și meditații gratuite pentru pregătirea examenului final de certificare a calificării profesionale

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • cerere de înscriere tip (se ridică de la secretariatul școlii);
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);
 • copie după cartea de identitate;
 • diplomă de bacalaureat
 • dacă nu ai absolvit bacalaureatul e necesară adeverința de studii după finalizarea clasei a XII-a, în original;
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru studii în original;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere;
 • trei poze 3x4 cm;
 • dosar plic de carton.
Informații Școala Sanity Bacău
Ancuța Cărăuș
0234.544.932 • 0787.542.799
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Ancuța Cărăuș Secretariat
Informații Școala Sanity Onești
Nicoleta Borza
0234.317.908 • 0752.321.598
str: Gen. Radu Rosetti, 9 - Onești
Nicoleta Borza Secretariat
Informații Școala Sanity Comănești
Ovidiu Albu
0741.771.113 • 0740.633.439
Strada Liceului, 3 - Comănești
Ovidiu Albu Secretariat
© 2021 Sanity. Toate drepturile rezervate