revalorizare

revalorizare

Pentru asistenții medicali care posedă:

 1. Diplomă de absolvire a Școlii Tehnice Sanitare (1978);
 2. Diplomă/Certificat de absolvire a Școlii Postliceale/Certificat de competențe profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare școală postliceală cu durata de 1 an);
 3. Diplomă de absolvire a Școlii Postliceale Sanitare (1991-1994);
 4. Certificat de absolvire a Școlii Postliceale Sanitare (1992-1995);
 5. Certificat de competențe profesionale (2006-2009).

Durata și costul studiilor: în funcție de modulele necesare

EXAMEN ABSOLVIRE
REVALORIZARE 2020

Graficul de desfăşurare a examenului final:
Repartiție Susținere Proiect 29 Iulie 2020
Rezultate Proba Scrisa COD

Cursurile se desfășoară laBacău

Studiile cuprind instruire teoretică și practică. Instruirea practică se desfășoară în spitale (Secția de Urgenta, Secția de Boli Infecțioase, Secția de Pediatrie, Secția de Obstetrică și Ginecologie etc.) sau clinici private pe baza contractelor de colaborare. În spitale elevii sunt repartizați pe secții și sunt îndrumați de instructorii de practică ai școlii sub supravegherea și îndrumarea asistentelor șefe din fiecare secție. Instruirea teoretică se desfășoară la Școala Sanitară Postliceală acreditată din Bacău, care dispune de săli de curs și demonstrații, de laboratoare, biblioteci dotate cu cărți de specialitate, cabinete de informatică conectate la Internet.

Image

Certificare

 • Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul învăţământului postliceal dobândesc certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, care reprezintă un act de studiu.

 • Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale conţine pe verso competenţele de bază ale formării de asistent medical generalist conform Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 11 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI").

INFORMAȚII ÎNSCRIERE

 • cerere de înscriere tip (se ridică de la secretariatul școlii);
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);
 • copie după cartea de identitate;
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru studii în original;
 • copie legalizată de pe actul de studii;

 • chitanță de plată a taxei de înscriere;
 • adeverință emisă de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prin care se face dovada unei experiențe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenții liceului sanitar plus curs de echivalare școală postliceală cu durata de 1 an);
 • dosar plic de carton.

DOCUMENT OFICIAL

OMEN-5114-DIN-15-.12.-2014

Metodologia de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist

Informații Școala Sanity Bacău
Ancuța Cărăuș
0234.544.932 • 0787.542.799
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Ancuța Cărăuș Secretariat
Informații Școala Sanity Onești
Nicoleta Borza
0234.317.908 • 0752.321.598
str: Gen. Radu Rosetti, 9 - Onești
Nicoleta Borza Secretariat
Informații Școala Sanity Comănești
Ovidiu Albu
0741.771.113 • 0740.633.439
Strada Liceului, 3 - Comănești
Ovidiu Albu Secretariat
© 2021 Sanity. Toate drepturile rezervate